Buy Marathi Drafts

 

Buy Marathi Drafts

आजच डेमो पहा आणि निवडा तुमचे ड्राफ्टस,

मराठी ड्राफ्टस ची खरी किंमत आहे 5000/- रुपये मात्र

तुम्ही आज हे सगळे मराठी ड्राफ्टस खरेदी करू शकता ८०% डिस्काउंट सोबत

ड्राफ्ट खरेदी करण्यापूर्वी वेबसाईट वर दिलेले डेमो ड्राफ्ट जरुर पहा, एकदा खरेदी केलेल्या ड्राफ्ट्स च्या मोबदल्यात कोणत्याही परिस्थितीत रिफंड मिळणार नाही ह्याची खात्री करून घ्यावी.


ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

आज हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये १००० मधे 


ओरीजन किंमत ₹५०००/-  मात्र

आजच खरेदी करा  टक्के सवलतीच्या दरात.

Inquiry Regarding Buying Marathi Drafts

हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.com

आमचे डेमो ड्राफ्ट येथे उपलब्ध आहेत

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र


Post a Comment

0 Comments