घटस्पोट | Divorce Deed

  

घटस्पोट | Divorce Deed


घटस्पोट | Divorce Deed

 ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> जाती-रिवाजानुसार द्यावयाच्या घटस्पोटाचा दस्तऐवज 
=> मुस्लिम धर्मशाश्त्राप्रमाणे व रितीरिवाजाप्रमाणे आणि संबंधित कायद्याला धरून, करावयाचा साधा करारनामा
=> जाती-रिवाजाप्रमाणे घ्यावयाची फारकत
=> तलाकनामा 
=> सहसंमतीने घटस्पोटाचा अर्ज दिवाणी न्यायाधिश, वरिष्ठ स्तर समोर 
=> सहसंमतीने घटस्पोटाचा अर्ज कौटुंबिक न्यायाधिश समोर
=> सहसंमतीने घटस्पोटाचा अर्ज कौटुंबिक न्यायाधिश समोर केलेल्या अर्जाचे जवाबाचे प्रतिज्ञापत्र
=> नवर्याकडून झालेल्या मानसिक त्रासापोटी बायकोने घटस्पोटासाठी केलेला अर्ज
=> नवर्याकडून झालेल्या मानसिक त्रासापोटी बायकोने घटस्पोटासाठी केलेला अर्ज वर सामनेवाला नवरा तर्फे म्हणणे 
=> पत्नीने नांदायला येणेबाबत कोर्टाकडून हुकुम होऊनही पत्नी नांदायला न आल्याने पतीने दाखल केलेला घटस्पोटाचा अर्ज
=> कोर्ट कमिशनर म्हणून तज्ञ डॉक्टरची नेमणूक होणेबाबत अर्जदारतर्फे अर्ज 
=> विवाह रद्दबाबत ठरवून मिळण्याबाबत 
=> विवाह विच्छेदन होऊन मिळणेबाबत 
=> विवाह बेकायदेशीर ठरवून मिळणेबाबत 
=> विवाह बेकायदेशीर ठरवून मिळणेबाबताच्या अर्जावर बायकोचे म्हणणे 

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹४००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६८. टक्के सवलतीच्या दरात.हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

orहि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.comकस्टमाईज ड्राफ्ट तयार करून घेण्यासाठी येथे क्लिक कराआमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र


Post a Comment

0 Comments