साठेखत | Agreement to Sale

  

साठेखत | Agreement to Sale


साठेखत | Agreement to Sale

ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> साठेखताचे नमुने  
=> जुन्या साठेखत घराच्या विक्री संबंधी साठेखत 
=> को-ऑपेराटीव्ह सोसायटीतील घरातील विक्रीसंबंधी साठेखत 
=> एकत्रित मिळकतीच्या विक्रीचे साठेखत 
=> वहिवाटीच्या हक्कासंबंधी साठेखत 
=> नवीन वस्तीतील बंगल्याच्या विक्रीसंबंधी साठेखत  
=> सामान्य साठेखत 
=> मालमत्तेच्या मालाकीहक्काची विक्रीसंबंधी साठेखत 
=> प्लॉटच्या विक्री संबंधी साठेखत 
=> शेत-जमिनीच्या विक्रीचे साठेखत  
=> ओनरशिप फ्लॅटचे साठेखत 
=> भाडेपट्टा मालमत्तेचे साठेखत 
=> गहाण दिलेल्या मालमात्तेच्या विक्रीसंबंधी साठेखत 
=> मुदतीच्या भाडेपट्ट्याचे साठेखत 
=> मालमत्ते कब्जासंबंधी साठेखत 
=> सेल डीड
=> मालमत्तेच्या एका भागासंबंधी विक्रीखत 
=> हाऊसिंग सोसायटीने केलेले खरेदीखत 
=> सामान्य विक्रीखत 
=> स्थावर मालमत्ते संबंधी खरेदीखत 
=> मिळकतीच्या एका हिश्याचे विक्रीखत 
=> प्लॉटचे विक्रीखत 
=> साठेखातावर आधारित विक्रीखत 
=> मालमत्तेच्या शेष मालकी हक्काचे विक्रीखत
=> शेतजमिनीचे विक्रीखत 
=> साठेखातानंतर ताबा घेऊन केलेले खरेदीखत 
=> ओनरशिप फ्लॅटचे खरेदीखत 
=> सहकारी संस्थेचे खरेदीखत 
=> जागावापर परवाना खते करारपत्र
=> परवानाखत 
=> प्रवर्तक खरेदीदारातील प्लॉटचा करार 
=> जमीन विकास करार 
=> मिळकतीवरील हक्क सोडणेबाबत करारनामा
=> वाहनाचा खरेदी व्यवहारबाबत करारनामा
=> गॅस शेगड्यांची सेवा देनेबाबत करारनामा 
=> साठेखतानंतर आर्थिक व्यवहाराबाबत करारनामा
=> औद्योगिक वसाहतीमधील फ्लॅट हस्तांतरणाचा करारनामा 
=> कब्जेपट्टीचा करारनामा 
=> खरेदीपत्रात नमूद केलेल्या मोबदल्याबाबत करारनामा 
=> रस्ता सोडण्याबाबत करारनामा 
=> फ्लॅट मिळकतीचा साठेखताचा करारनामा 
=> खुल्या जागेच्या साठेखताचा करारनामा 
=> शेती मिककतिच्या साठेखताचा करारनामा 
=> साठेखत रद्द करारनामा 
=> लॉकरचा भाडे करारनामा 
=> दुकानाचा ताबा करारनामा 
=> दोनपक्षीय करारनामा


थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
 • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
 • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
 • मराठी फॉन्ट्स, 
 • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹५००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६० टक्के सवलतीच्या दरात.हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

orहि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.comकस्टमाईज ड्राफ्ट तयार करून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र

Post a Comment

1 Comments

 1. hello,
  I'm advocate ankesh chunekar.
  i want all drafts in English and Marathi both languages.
  I will ready to pay all charges about the said drafts.

  thank you......

  ReplyDelete