प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

  

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit


प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

 ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 


=> कुटुंब कर्त्याचे प्रतिज्ञापत्र 
=> हक्क नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र 
=> प्रतिज्ञापत्र 
=> वकिलाचे प्रतिज्ञापत्र 
=> प्रोबेट अर्जातीस सर-तपासाचे प्रतिज्ञापत्र 
=> दाव्यातील सर-तपासाचे प्रतिज्ञापत्र 
=> साक्षीदाराच्या जवाबाचे प्रतिज्ञापत्र 
=> दावा-दुरुस्तीचे प्रतिज्ञापत्र 
=> तूर्ता-तूर्त ताकीद अर्जाचे प्रतिज्ञापत्र 
=> प्रकृती अस्वास्थामुळे उलट तपास कोर्ट कमिशनर समोर देणेसाठी केलेया अर्जासोबत जोडण्याचे प्रतिज्ञापत्र
=> सामान्य प्रतिज्ञापत्र 
=> कर्जा संबंधी प्रतिज्ञापत्र
=> जन्मतारखेचा दाखला हरवल्या संबंधी शपथपत्र 
=> जन्माचा दाखला मिळविण्यासाठी करावयाचा शपथपत्र 
=> न्यायालयात कागदपत्र मागविण्यासाठी शपथपत्र 
=> मृत्युपात्रावरील सही संबंधी प्रतिज्ञापत्र 
=> नाव बदला बाबत प्रतिज्ञापत्र 
=> अशिक्षित व्यक्तीचे जन्मतारखेच्या पुराव्या बाबत प्रतिज्ञापत्र 
=> ग्राहकाच्या ओळखीबाबताच्या पुराव्यासाठी दाखल करण्याचे प्रतिज्ञापत्र 
=> लग्नानंतर एका वर्षाच्या आत दाखल करण्याच्या घटस्पोटाच्या अर्जा सोबत जोडावयाचे प्रतिज्ञापत्र 
=> विधवा बायकोने प्रथम कौटुंबिक निवृत्ती वेतन स्वीकारणेचे वेळी केलेले प्रतिज्ञापत्र 
=> मृत्यूचा दाखला मिळणेसाठी प्रतिज्ञापत्र
=> मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती मयात झाल्यानंतर मृत्युपत्राची नोंदणी करणेसाठी करावयाच्या अर्जासोबत देण्याचे प्रतिज्ञापत्र 
=> वासर म्हणून नोकरी मिळावी यासाठी प्रतिज्ञापत्र 
=> मिळकतीचे वारस म्हणून नाव लावणेसाठी प्रतिज्ञापत्र 
=> विवाहाचे प्रमाणपत्र नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र 

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹५००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ७० टक्के सवलतीच्या दरात.हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

orहि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.comकस्टमाईज ड्राफ्ट तयार करून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र

Post a Comment

0 Comments