संकीर्ण | Miscellaneous

  

संकीर्ण | Miscellaneous


संकीर्ण | Miscellaneous


 
ह्या ड्राफ्ट मध्ये तुम्हाला मिळेल - 

 
=> पावती मसुदा 
=> कब्जे पावती 
=> ताबेपावती 
=> दोन स्थावर मिळकतीचे अदलाबदलपत्र 
=> दोन स्थावर मिळकतीच्या नियोजित अदलाबदलपत्राचा करारनामा 
=> कब्जेपट्टी
=> दत्तकपत्र  
=> अज्ञान व्यक्तीच्या मालकीची मिळकत विकण्यासाठी परवानगी मिळणेसाठी कोर्टात करावयाचा अर्जाचा नमुना 
=> लीड डीड
=> हक्कासोडपत्र 
=> कबुलायतनामा 
=> वडिलोपार्जित मिळकत बँकेत तारण ठेवाणेसाठी संमतीपत्र 
=> मयताच्या मिळकतीबाबत वारसांचे संमतीपत्र 
=> रूम मिळकत गहाण ठेवणेसाठी संमतीपत्र
=> घर मिळकत गहाण ठेवणेसाठी संमतीपत्र 
=> निवृत्त भागीदारांचे संमतीपत्र 
=> माहिती अधिकार २००५ अर्जाचा नमुना 
=> अंतरिम अर्ज 
=> मुलीचा ताबा जाबदाराकडून मिळणेबाबत अर्ज
 

 थांबा डेमो ड्राफ्ट लोड होत आहे.................ड्राफ्ट मध्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टी -
  • एडीट करण्यायोग्य वर्ड फाईल नमुना, 
  • ड्राफ्ट ची PDF फाईल, 
  • मराठी फॉन्ट्स, 
  • ड्राफ्ट वापरण्या संबंधीची माहिती

हा ड्राफ्ट विकत घ्या मात्र रुपये 

ओरीजन किंमत ₹३००/-  मात्र

आजच खरेदी करा ६६.६७ टक्के सवलतीच्या दरात.हि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

orहि सवलत फक्त आज पुरताच मर्यादित आहे. 

पेमेंट संदर्भातील कोणत्याही अडचणी साठी संपर्क करा 
thecourtdrafts@gmail.comकस्टमाईज ड्राफ्ट तयार करून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
आमचे इतर ड्राफ्ट

प्रतिज्ञापत्र | Affidavit

करार | Agreement

साठेखत | Agreement to Sale

दत्तक पत्र | Adoption Deed

लवाद करारनामे | Arbitration

हमीपत्र | Bond

दिवाणी दावे दिवाणी अर्ज | Civil Pleadings

सहकारी संस्था | Co-Operative Society

ग्राहक तक्रारी | Consumer Complaint

घटस्पोट | Divorce Deed

कौटुंबिक व्यवस्थापन | Family Settlement

वैवाहिक हक्काची पुनर्स्थापना | Restitution of Conjugal Rights

पोटगी | Maintenance

समजुतीचा करारनामा | Memorandum of Understanding

Exchange Deed

संकीर्ण | Miscellaneous

बक्षीस पत्रे | Gift Deed

मुखत्यारपत्र | Power of Attorney

भागीदारी पत्रे | Partnership Deed

वाटणी पत्रे | Partition Deed

नोटीस | Notice

वाहन अपघात नुकसान भरपाई | Motor Accident Claims

Leave & Licence Agreement

गहाण | Mortgage

रिलीज डीड | Release Deed

वसुली | Recovery

पावती | Receipt

प्रॉमिसरी नोट | Promissory Notes

मालमत्ता हस्तांतरण | Transfer of Property

विक्री संबंधाचे दस्त | Sale Deed

शोध अहवाल | Search Report

वारस दाखला | Succession Certificate

ट्रस्टचे मसुदे | Trust Deed

इच्छापत्र मृत्युपुत्र | Will Deed

इच्छापत्र | Will

बेदावा पत्र

अदला बदल पत्र


Post a Comment

0 Comments